Privacy statement


Het Financieel Warenhuis erkent het belang om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Onze systemen en programma's zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uiteraard houden wij ons bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

'Cookies' stellen deze internetsite in staat de bezoeker te herkennen als deze terug komt op onze website. Zij worden alleen voor dit doel gebruikt. Cookies worden gebruikt om de computer van een bezoeker van de internetsite te koppelen aan specifieke gegevens op de internetsite. Daarmee geven ze de mogelijkheid tot een zekere mate van identificatie. De gebruiker van internet / een browserprogramma heeft de mogelijkheid de acceptatie van cookies uit te schakelen.

Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als ze door u zelf zijn verstrekt. Het Financieel Warenhuis gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Indien u hier niet (langer) mee instemt, kunt u ons op ieder gewenst moment schriftelijk verzoeken het gebruik van uw gegevens te staken en de gegevens te verwijderen.

Voor verdere vragen over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Maximale hypotheek

Burgelijke staat
Woonsituatie
Netto maandhuur
Netto inkomen
(per maand)

Privacy statement

disclaimer - privacy statement - links - (c) copyright 2008 - 2018, www.hypotheekrentecentrum.nl - alle rechten voorbehouden.