Disclaimer


Het gebruik van deze website welke eigendom is van Het Financieel Warenhuis is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Financieel Warenhuis.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de informatie en data op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt, waarbij Het Financieel Warenhuis zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden om de vermelde gegevens, waaronder de vermelde prijzen en rentepercentages, zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

Het Financieel Warenhuis stelt de offerte met de grootste zorg samen, op basis van het door de klant aangeleverde profiel en de daarbij behorende gegevens. Het Financieel Warenhuis sluit iedere aansprakelijkheid uit indien blijkt dat de klant een onjuist profiel en/of gegevens heeft verstrekt.

Het Financieel Warenhuis is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van deze website lijden door het gebruik van deze website en/of de daarin opgenomen informatie. Evenmin is zij aansprakelijk voor (fouten in of door) elektronische communicatie via de website.


Maximale hypotheek

Burgelijke staat
Woonsituatie
Netto maandhuur
Netto inkomen
(per maand)

Disclaimer

disclaimer - privacy statement - links - (c) copyright 2008 - 2018, www.hypotheekrentecentrum.nl - alle rechten voorbehouden.